top of page

Huiswerkbegeleiding voor ieder kind

De haalbare droom in Delft

Wij staan klaar voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolopleiding en die dit door hun situatie niet (volledig) kunnen krijgen.

Het gaat hier met name om leerlingen van wie de ouders en familie deze ondersteuning zelf niet goed kunnen bieden en/of zich geen betaalde ondersteuning kunnen veroorloven. Dat kan zijn omdat de ouders een laag inkomen hebben, zelf geen vergelijkbare opleiding hebben, de Nederlandse taal niet goed spreken of de weg niet goed weten in het Nederlandse schoolsysteem.

Wanneer deze leerlingen minder aandacht krijgen ontstaat er een kansenongelijkheid, die mede dankzij Corona nog is versterkt. Met onze begeleiding willen we het volgende bereiken:

  • Het creëren van gelijke kansen voor jongeren op een goede schoolopleiding, ongeacht sociale, economische of culturele achtergrond

  • Voorkomen van schooluitval en werkloosheid

  • Maximaal benutten van het potentieel van jongeren

  • Jongeren vaardigheden bijleren waar ze hun leven lang profijt van hebben

 

Wij werken samen met fondsen en scholen om deze doelstellingen te kunnen behalen.

De huiswerkbegeleiding bieden we aan voor alle leerjaren van de middelbare school en incidenteel groep 8 (wijkcentrum de Vleugel). De huiswerkbegeleiding wordt aangeboden door goed opgeleide begeleiders. Een deel van onze vrijwilligers is voormalig docent die zich met liefde, vakkennis en kunde inzetten om leerlingen te ondersteunen.

Heeft u een kind of leerling die hier behoefte aan zou kunnen hebben, kijk op voor leerlingen. Als u interesse hebt om begeleider te worden, kijk op  voor begeleiders.

Radio Interview met Martijn Kirsten , initiatiefnemer van het Talentenhuis

bottom of page