Huiswerkbegeleiding voor ieder kind

De haalbare droom in Delft

Wij staan klaar voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolopleiding en die dit door hun situatie niet (volledig) kunnen krijgen.

Het gaat hier met name om leerlingen van wie de ouders en familie deze ondersteuning zelf niet goed kunnen bieden en/of zich geen betaalde ondersteuning kunnen veroorloven. Dat kan zijn omdat de ouders een laag inkomen hebben, zelf geen vergelijkbare opleiding hebben, de Nederlandse taal niet goed spreken of de weg niet goed weten in het Nederlandse schoolsysteem.

Wanneer deze leerlingen minder aandacht krijgen ontstaat er een kansenongelijkheid. Met onze begeleiding willen we het volgende bereiken:

  • Het creëren van gelijke kansen voor jongeren op een goede schoolopleiding, ongeacht sociale, economische of culturele achtergrond

  • Voorkomen van schooluitval en werkloosheid

  • Maximaal benutten van het potentieel van jongeren

  • Jongeren vaardigheden bijleren waar ze hun leven lang profijt van hebben

 

We kunnen deze doelstelling bereiken doordat ook kinderen van ouders die het wel kunnen betalen worden toegelaten met het uitgangspunt dat er te allen tijde 50% van de plaatsen gereserveerd blijven voor kinderen van ouders die het niet kunnen betalen.

 

De huiswerkbegeleiding bieden we aan leerlingen van groep 7 en 8 en alle schoolniveaus en leerjaren van de middelbare school. De ondersteuning vindt plaats in een mooi lokaal in het Science Centre en wordt aangeboden door goed opgeleide en getrainde begeleiders.

We werken ook op de twee locaties van basisschool De Horizon. Op dinsdagen en woensdagen helpen we leerlingen van groep 7 en 8 bij hun huiswerk!

 

Heeft u een kind of leerling die hier behoefte aan zou kunnen hebben, kijk op voor leerlingen. Als u interesse hebt om begeleider te worden, kijk op  voor begeleiders.

Onze vertrouwenspersoon is Liesbeth Zoetmulder

Radio Interview met Martijn Kirsten

Meld je aan als leerling
Meld je aan als begeleider