top of page

In het Delfts Talenten Huis willen wij de motivatie van leerlingen voor school en loopbaan verhogen en zo stimuleren dat zij hun talenten ontwikkelen. Haal jij voldoening uit het zien opbloeien van leerlingen? Dan is dit iets voor jou!

Een begeleider is vrijwillig (tegen een vrijwilligersvergoeding) betrokken en begeleidt de leerling bij het ontwikkelen van zijn/haar talenten. Dit willen wij bereiken middels huiswerkbegeleiding. Denk hierbij aan het leren-leren, het verhogen van de intrinsieke motivatie, het verhelpen van uitstelgedrag en de hulp bij uitdagingen en problemen op en met school.

 

Theoretisch kader

We handelen vanuit een theoretisch kader gebaseerd op de theorieën van de website www.motivatieproblemenopschool.nl. De theorieën komen erop neer dat de eigen verwachtingen over het resultaat van de taak en de inschatting over eigen kunnen en de invloed van omgevingsfactoren  gezamenlijk de motivatie beïnvloeden. Door aan te sluiten bij de belevingswereld en de interesses en keuzes van de  doelgroep kun je hen op persoonlijk haalbaar niveau veilig en uitdagend laten functioneren waarmee je de talentontwikkeling stimuleert.

 

Training en Intervisie

Onze begeleiders houden contact met elkaar en we organiseren intervisie bijeenkomsten en trainingen. 

Wij zoeken begeleiders die gedreven zijn jongeren te helpen. Sluit het profiel aan bij jou capaciteiten? Stuur dan je CV met motivatie naar ons. Als we je aanmelding binnen hebben nodigen we je uit voor een intake gesprek.

 

Profiel begeleider

De begeleider

• is een goed opgeleide volwassene of student;

• kan zich goed verplaatsen in de belevingswereld van de leerling;

• wil en kan zich gedurende een periode van minimaal 1 jaar gemiddeld 3 uur per week beschikbaar stellen

• is enthousiast, geduldig, inspirerend en flexibel;

• is bereid les te krijgen en mee te denken  

 

Voor elke begeleider vragen wij een Verklaring omtrent gedrag aan.  Er is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de begeleiders. Heb je zin om ons te helpen en zo wat voor deze jongen mensen te betekenen? Mail dan naar: info@schoolscooldelft.nl

bottom of page